Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Wildsilver is a JRPG featuring an active-time battle system. With a party of up to four characters, visit towns and explore dungeons, find items and equipment, level up, choose between abilities and defeat powerful bosses. Enjoy beautiful and epic music in an emotional story with plot twists.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Wildsilver Demo

Wildsilver Demo
Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi nàyWildsilver is the fourth JRPG created by Great Potion Games. It will feature …

 • about 15 hours of playtime
 • an epic and emotional story with several plot twists
 • a turn-based battle system with an active-time option
 • a four-character party with a female protagonist
 • a lot of character customisation in terms of stats and abilities
 • medium difficulty with optional challenges
 • legendary equipment
 • puzzles
 • collectibles
 • quests
 • secrets
 • breakable urns
 • British English
 • continuous patches and support (as always)Before actually working on a project of this scale, the basic design should be perfect. Feedback from actual players (you guys) is extremely valuable in determining what works and what doesn't. Releasing a free demo on Steam seems like the best way to get as much feedback as possible in the shortest time.The demo could be considered a condensed version in terms of gameplay. It includes most of the characters, skills, equipment, items and enemies that are planned for the full game. There's no plot, however, no quests, no puzzles. The game elements and locations may or may not be part of the full game. That depends on your feedback! :)Wildsilver is planned to be released in autumn 2022. There may be an early-access version.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.