The worlds of elemental magic and tile-matching puzzle collide in Elwick! Clear your grid and craft spells in a fight for your life or solve dastardly puzzles. Explore the intrigues of the Mage Academy in a single-player campaign, meeting and unlocking playable characters with unique powers.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

An Elemental Experience

Connect opposing elements to clear them from the board. Place elemental energy as it falls into your board to clear elemental gems. Once you clear all the gems, you win!

Competition

Play 1v1 local multiplayer or versus a computer opponent to see who can clear their board first. Use unique spells from your chosen character to gain an advantage.

Academy Secrets

The Elwick Mage Academy holds many secrets. Discover intriguing stories and unlock new characters in the single-player campaign through a variety of challenges.

Multiple Modes

Modes include Versus (local 1v1), Puzzle, Endless, and the Story Campaign.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.