Cửa hàng điểm Tin tức Labs
God of Riffs is an epic, adrenaline pumping, heavy metal game in VR that’s like a hard rock cover come to life!
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg09, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Yêu cầu mũ chụp thực tế ảo. Xem yêu cầu hệ thống để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Tải xuống God of Riffs Demo

Chỉ VR

Mua God of Riffs

 

Về trò chơi này

ENTER THE METALVERSE

Rock like the gods in God of Riffs, a rhythmic heavy metal VR game that's like a hard rock album cover come to life!

Wield twin guitar axes with the fury of a heavy metal god against swarms of skulls, demons, and more across the multiverse!

Charge your weapons with heavy metal combos that send enemies flying and carve your name into heavy metal HIGH SCORE HISTORY!

Featuring 8 rockin’ original tracks, plus hits from Frank Klepacki and The Tiberian Sons, SWERY65 and more to come!

Out now!

Coming soon: Free story mode update Q1 2023 with additional tracks.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1050 Ti/AMD Radeon RX 470 or greater
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: -
  • Hỗ trợ VR: SteamVR
  • Ghi chú thêm: -
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1060/AMD Radeon RX 480 or greater
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: -
  • Ghi chú thêm: -

Thẩm định viên nói gì

23 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...