Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Gun Game is a multiplayer versus party-platformer with guns that get stronger as the game goes on. Compete against your friends in this fast-paced, gun-toting, adrenaline-inducing shoot-fest for up to 4 players.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg07, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“As Gun Game is a multiplayer game, one of our biggest challenges as developers will be fine-tuning game balance so that it is fun to play between players of all skill levels. We hope to use community feedback from Steam to help us with that process, as well as guide future content updates.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“At least 1 year.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In the full release of Gun Game, we plan to have at least 3 different themes and 50 different guns. We also want to add single player modes such as target attack and training mode, as well as new multiplayer modes.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Currently, there is 1 theme, the beach, and 15 different guns. There are no extra modes currently in the game, and remote multiplayer games are restricted to Steam Remote Play. However, most if not all of the core mechanics are implemented, so the feel of the game will not be changed between now and the full release.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Each content update that includes one of the first 2 themes will also raise the price. These updates will include much more than just additional themes and stages, however.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“As stated earlier, we hope to involve the community in discussions about game balance, as well as new and planned features.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Gun Game

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Gun Game Discord Server

Về trò chơi này

GUN GAAAAAAMMMME!


Greetings new assistants! We here at Double-A Labs look forward to your unassuming cooperation. The subjects are ready to go, so just grab a control apparatus and we'll begin the tests shortly!

What is Gun Game???


Gun Game is a multiplayer versus party-platformer with guns that get stronger as the game goes on. Each round, players are pitted against each other in a new arena, and a crown is awarded to the last subject standing. After a few of these rounds, its upgrade time! Everyone selects an upgrade from different branching paths, and then it's back to the action. Keep doing this until someone gets X amount of wins, and then that's game!

Current Features

 • 16 different guns
 • 8 different stages
 • Local multiplayer for 2-4 players
 • Remote multiplayer through Steam Remote Play

Planned Features

 • Online play
 • Different multiplayer play modes
 • Single-player content
 • More Guns!
 • More Themes!
 • More Stages!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...