Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Đây là nội dung bổ sung cho Okami HD, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2006
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Okami HD, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Okami Original Soundtrack Vol. 1

 

Về nội dung này

The beautifully crafted, celestially melodious Okami Original Soundtrack comes to Steam!

Vol. 1 includes music from Amaterasu's divine beginnings, spanning music from the Rivers of the Heavens all the way to Lake Harami.

The soundtrack has been reauthored from the original, high quality source material. Formats include MP3 (V0), FLAC (16-bit), and AAC (VBR).


Danh sách nhạc

1
Title Screen
(タイトル)
1:17
2
Title Call
(タイトルコール)
0:10
3
The Beginning
(始まり)
0:10
4
Prologue
(プロローグ)
1:04
5
Evil Brewing
(悪巧み)
1:10
6
Orochi Returns
(ヤマタノオロチ復活)
1:57
7
Amaterasu Returns
(大神アマテラス復活)
0:28
8
Issun's Theme
(オイラのテーマ)
1:09
9
The Curse
(呪い)
0:47
10
Cave of Nagi
(イザナギ窟)
3:31
11
Gaze Up at the Sky
(星空を見上げる)
0:54
12
Constellation (Rejuvenation)
(星座(画龍))
0:51
13
Constellation Complete
(星座完成)
0:06
14
Emergence of a God
(筆神登場)
0:12
15
Conversing with a God
(筆神との会話)
0:47
16
Celestial Brush
(筆しらべ)
0:39
17
Successful Rejuvenation
(画龍成功)
0:13
18
Silence of Stones
(神隠し)
1:49
19
Kamiki Village Reborn
(神木村復活)
0:27
20
Mr. Orange Appears
(ミカン爺登場)
1:07
21
Ominous Feelings
(物の怪の気配)
1:00
22
Exorcizing Evil
(妖怪退治)
5:58
23
Battle Evaluation (Five Stars)
(戦闘評価(神))
0:08
24
Kamiki Village I
(神木村 其の一)
1:41
25
Kamiki Village II
(神木村 其の二)
2:28
26
Digging
(ここ掘れワンワン)
0:43
27
Oddly Shaped Turnip
(変な形の大根)
0:07
28
Susano Skips Training
(修行をサボるスサノオ)
1:40
29
Susano Goes for a Ride
(スサノオを乗せる)
1:40
30
Eat This
(エサをお食べ)
1:25
31
Susano's Training
(スサノオの鍛錬)
2:38
32
Susano is Ready
(スサノオ焦る)
1:12
33
Boulder, Shmoulder
(大岩斬り成功)
0:09
34
Cursed Shinshu Field I
(呪われた神州平原 其の一)
3:02
35
Cursed Shinshu Field II
(呪われた神州平原 其の二)
3:42
36
Cursed Hana Valley
(呪われた花咲谷)
3:37
37
Drunken Imps
(天邪鬼の宴)
0:49
38
Sleepy's Theme
(ネムリのテーマ)
0:44
39
Susano the Mighty Pt. 1
(張り切るスサノオ 前半)
0:29
40
Susano the Mighty Pt. 2
(張り切るスサノオ 後半)
0:39
41
Susano's Battle
(スサノオの戦い)
1:22
42
Guardian Sapling Restoration
(塞の芽復活)
0:17
43
Hana Valley Restored
(花咲谷復活)
0:20
44
Hana Valley
(花咲谷)
2:05
45
Cursed Zone
(タタリ場)
2:16
46
Great Divine Intervention
(大神降ろし)
0:41
47
Shinshu Field I
(神州平原 其の一)
3:05
48
Shinshu Field II
(神州平原 其の二)
3:25
49
Dojo Entrance
(道場入り口)
0:54
50
Dojo Sensei
(小柄 鬼斬斎)
1:28
51
Tama's Theme
(タマヤのテーマ)
1:22
52
Tama's Dance
(タマヤの舞)
0:17
53
Theme of Mika
(神主ミカヅキのテーマ)
1:29
54
Appearance of Evildoer
(ならず者 出現)
0:05
55
Defeat of Evildoer
(ならず者 成敗)
0:48
56
Ida Race Start
(イダテンと競走 始め)
0:04
57
Ida Race
(イダテンと競走)
1:11
58
Ida Race Finish
(イダテンと競走 勝利)
0:07
59
Lake Harami
(ハラミ湖)
3:29


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Ghi chú thêm: MP3 (V0) + AAC (VBR) / FLAC (16-bit)
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.