Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Who will you become to triumph? A turn-based RPG where your personality traits change your powers and proficiencies. Combine personality traits, rare weapons, and 20+ classes into endless team compositions; combos & builds are the keys to surviving your long journey towards Yaengard.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (111) - 75% trên 111 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg05, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Yaengard

 

Join the other adventurers: Click here!

Về trò chơi này

Yaengard is a turn-based party RPG, inspired by classic TTRPG's such as Dungeons & Dragons. In Yaengard, the personalities of your adventurers change everything -- from their powers to the choices they can make. Design your builds and combos with the endless rare items you find, the classes you’ll embody, and the personalities you gain!

Summary

 • From peasants to heroes
 • Shape their personalities through the choices you make
 • Find and use hundreds and hundreds of rare powers & items
 • Design complex combos & the ultimate builds
 • Strategic & complex combats - without hassle
 • Explore the narrative; world, lore, & storytelling
 • Roguelike-inspired gameplay - unique builds each time!

Core Features

 • The Trait System - Your decisions change who you are, unlocking new powers. Who will you become before the end of your journey? • Builds & Combos - Design your own style, and prove it unstoppable! Endless build options and party combinations with personality traits, rare weapons, powerful trinkets, and anything else you’ll encounter in your journey.

 • Replayability - Try over and over, for each attempt is different from the last! Massive variety with hundreds and hundreds of armors, weapons, classes, perks, locations, and encounters. • Storytelling - Follow the story of the fall of the Aatanic empire and the unlikely rise of adventurers, with a rich world to discover, colorful characters to meet, and difficult choices to make. • Impactful Choices - Select your own way to Yaengard; will you take fatal risks, or will you walk the safe but slow way around? Your decisions will be everything. • Classic Tabletop RPG-style gameplay - Travel, encounters, and dialogue choices with real rewards and consequences.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (x64)
  • Bộ xử lý: Intel Core™ i5-2400 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 650 or AMD Radeon™ equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (x64)
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-6600K or higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 960 or AMD Radeon™ equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

23 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...