Adventure game, puzzle platform and strategic space battles in a sci-fi universe. Many puzzles and riddles in a cartoon atmosphere in 2D and 3D.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (10) - 70% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg07, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua StarFlint the BlackHole Prophecy

 

Về trò chơi này

Experience the adventure of Fynn and Trixie, elites of the StarFlint unit, as they find themselves transported to a new galaxy in pursuit of the terrible Vargas. Recruit new companions and travel through this universe in order to save the peoples enslaved by Vargas and these terrible generals.

Take turns playing as Fynn and Trixie in a dynamic narrative adventure game, with platformer-thinking phases and strategic space battles.

Many planets to discover, characters to meet and even to recruit! Live a unique adventure in 2D and 3D settings and solve the riddles and puzzles that stand in your way.

Fully dubbed in English.


The game was designed to be played with a controller!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 64-bit operating system and processor required
  • Bộ xử lý: 4th generation core-i processor or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa:
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...