Đây là nội dung bổ sung cho Dyson Sphere Program, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Tích cực (47) - 95% trên 47 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg01, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Dyson Sphere Program, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Dyson Sphere Program - Soundtrack

 

Về nội dung này

Original 9 songs composed by Elecrystal for Dyson Sphere Program. Available in MP3 320kbps.
Time to enjoy the music, enginners!


Danh sách nhạc

1
Dyson Sphere Program Theme
2:22
2
Set Sail
2:32
3
Everywhere is Nowhere
2:36
4
Electron Cell
3:19
5
Auroral
3:14
6
March on the Universe
3:09
7
Realm
3:00
8
Breeze
2:54
9
Phlogistic
3:06


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...