Cửa hàng điểm Tin tức Labs
It is a story that unfolds in the streets of Inha University, which represents Incheon, and Inha Culture, which is full of young emotions.
Đánh giá
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số () Trước nay
Ngày phát hành:
10 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcWindows Mixed Reality. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Sử dụng 인하로 77번길 : Muscle Dog Simulation

Chơi miễn phí
 

Về phần mềm này

It is a story that unfolds in the streets of Inha University, which represents Incheon, and Inha Culture, which is full of young emotions. Using VR, you can travel around the 77th street of Inha-ro, explore the region, and escape rooms will be conducted in each chapter as a game element. By chapter, the story line is connected, and you can feel the fun and emotion in it.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: dows 7 SP1, Windows 8.1 or higher, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P5000 or higher, AMD Radeon Vega 56 or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P5000 or higher, AMD Radeon Vega 56 or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...