Over 150 relaxing nonogram logic puzzles featuring additional challenges and unlockable customizations!
Đánh giá chung:
Tích cực (43) - 93% trên 43 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg11, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Pixross

 

Đánh giá

“Probably one of the best and cleanest nonogram puzzle games ever made.”
GamingOnLinux

Về trò chơi nàyPixross is a picture logic puzzle game featuring 170+ unique puzzles, customization and extra challenges for each puzzle. Unlock new puzzle packs or customization options by completing puzzles!

 • Hundreds of challenging puzzles – Each puzzle pack has a specific theme, you can unlock new packs by completing puzzles.
 • Add extra challenges – Add challenges to puzzles like clues that disappear, mirroring or only allowing a single mistake to be made!
 • Customize to your liking – Next to changing the game rules you'll also be able to unlock and customize the visuals like backgrounds, tiles and fonts (50 options).

The game can only be played using a mouse. Windows and Linux compatible, not compatible with other operating systems.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 (SP1+) and Windows 10
  • Bộ xử lý: X86, X64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 450 or higher with 1GB Memory
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04 and Ubuntu 18.04
  • Bộ xử lý: X64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gnome desktop environment running on top of X11 windowing system Other configuration and user environment as provided stock with the supported distribution (such as Kernel or Compositor) Nvidia and AMD GPUs using Nvidia official proprietary graphics driver or AMD Mesa graphics driver.

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...