Đây là nội dung bổ sung cho Guntastic, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
5 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Guntastic, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Guntastic Soundtrack

 

Về nội dung này

Guntastic, the Original Soundtrack.

Composer: Simone Ferroni.


Danh sách nhạc

1
Main Title
1:12
2
The Sewers
2:06
3
Central Station
1:54
4
High Voltage
2:19
5
Woodchuck Lumber Inc.
2:12
6
Sun Temple
2:10
7
Castle
2:38
8
Lobby
1:04
9
Settings Menu
1:20


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
    • Lưu trữ (âm thanh chất lượng cao): Cần 170 MB trống
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.