A romance/drama visual novel. School life, love, jealousy, betrayals...and YANDARE!(different endings). Available in Chinese, French and English.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
26 Thg11, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua TOKYO LOVE +

 

Về trò chơi này

Tokyo Love+ is a romance/drama visual novel. School life, love, jealousy, betrayals...and YANDARE!(different endings).

You are Akira Matsumoto, 18 years old. You lived in a village near Tokyo.
There was a dam broke down. It caused a flood and had destroyed your high school.
Your parents sent you to stay at your uncle's home in the heart of Tokyo.
You will discover your new school and new friends...

Tokyo love + is the first visual novel which you can't win!
When you reach the end of the game, the murdered characters will be different depending on the choices you have made during the game.
This abrupt end is required to continue with the story that I planned for Tokyo love + II.

Game Spec:

-Developer:Choloco

-Main artist: Shawli's fantasy

-Music: Makimak

-Minigames artist: Choloco

-Trailer: Ben

-Language: English+Chinese+french (select yout language on the title screen)

-For all PCs, even the least powerful!

Key Features:

-Emotional and funny story with plenty of options.

-Beautiful Soundtrack By Makimak.

-Magnificent Artworks by Shawli's Fantasy.

-Optional minigames, you will never be stuck in the game.

-Multiple routes and endings.

-Cold sweats and assassinations for those who get far enough in the game.

-Multiple facial expressions for each character:

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Although it is a romantic game, this game contains some violence (This may shock sensitive people)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: 2Ghz or more
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: 1Gb or more
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: All
  • Ghi chú thêm: It's run perfectly on low PC
  Khuyến nghị:
  • HĐH: windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: 2Ghz or more
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: 1Gb or more
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: All
  • Ghi chú thêm: It's run perfectly on low PC

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...