Qip is game save data version control and backup software which makes your save data backup and switch easier.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
3 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Qip

 

Về phần mềm này

Qip is game save data version control software inspired by popular version control system like Git and SVN, aiming to make your save data backup and switch easier and .

Functionality:

 • Commit: Save your save to a unified repository.
 • Commit Message: Record information of commit.
 • Checkout: Switch to any committed save.
 • Branch: Create a new branch from any commit represent a new story line start from that commit.
 • Event: Create event to locate big event such as second round or defeating a boss.
 • Tag: Add tag for better search and filter experience.
 • Tree Graph: A tree graph make it easier to get a overview of game history.
 • Incremental Backup: File unchanged will not be backup.

Qip use SHA-1 to checksum so it's nearly impossible to leave out minimal change. All save file and folder structure are saved to a unified repository which located in user defined depot, which can easily transfer and backup to any places. With Qip, backup and restore game save will no longer a cumbersome work. You can simply click button and input message, Qip will automatically complete rest work with fast speed and clean structure.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Window 7
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.