Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Đây là nội dung bổ sung cho Spelunky 2, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Tích cực (12) - 91% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg9, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Spelunky 2, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Spelunky 2 Soundtrack

Mua Spelunky 2 + Soundtrack Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Spelunky 2, Spelunky 2 Soundtrack

-10%
$24.28
 

Về nội dung này

The soundtrack to Spelunky 2.

The in-game music is to some extent procedural in nature and can thus only be fully experienced within the confines of the game itself. This, then, is merely an example of what the music might sound like, and not an exhaustive catalogue.

Enjoy!


Danh sách nhạc

1
Dwelling
3:48
2
Astral shoreline
1:59
3
Menu
2:16
4
Scorched grotto
2:11
5
Beneath the moss
2:32
6
Old timer
2:39
7
Sweet incense
1:44
8
Hidden dangers
3:27
9
The thirst
2:31
10
Camp
2:35
11
Missing pages
2:51
12
Little saucer
1:20
13
Flaming arrow
1:38
14
Digestion
0:54
15
Molten factory
3:31
16
Theme of Waddler
1:09
17
Rock for sale
1:06
18
Wet fur II
1:54
19
Moon challenge
2:14
20
1000 eyes
1:47
21
Beyond death
2:33
22
The great tomb
3:48
23
Space Walrus
2:09
24
Arena
5:17
25
Ushabti
1:30
26
Tread lightly
1:37
27
Opulence
2:30
28
Moon surface
2:18
29
Spelunky 2
1:30
30
Still waters
3:58
31
Going fast
2:04
32
Bombas
1:24
33
Lahamu's warcry
1:36
34
Turkey shop
1:34
35
Space adventure
2:21
36
Frozen core
2:24
37
Love song
1:04
38
Madame's
2:07
39
Mother
5:31
40
Egg radio
1:18
41
Timed challenge
0:42
42
City of the future
3:33
43
Marrow
2:30
44
Catching the wave
1:47
45
Cracked shell
2:31
46
The King's theme
2:27
47
Bottom of the well
4:03
48
Child
1:58
49
Sarcophagus
1:33
50
Curious alcove
1:02
51
Constellation
1:58
52
Ripple
11:40


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 301 MB chỗ trống khả dụng
    • Lưu trữ (âm thanh chất lượng cao): Cần 515 MB trống

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải đánh giá...