Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Take on the role of an Agency Detective, as you explore a rural trailer park in Loveland, Ohio, uncovering the secrets of a frog-worshipping cult in this immersive horror game
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Loveland Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Detective, we have received reports of kidnapping and cult activity centered around a small trailer park on the outskirts of Loveland, Ohio. The members of this cult are lead by Pastor Abram, a recently denounced minister for the Heartland Church of Christ. Pastor Abram has experienced a sudden change in his demeanor, exhibited by his increasingly radical sermons in which he proclaims that frogs will save God's children from extinction.

We believe that this may be the actions of an anomalous creature.



Take on the role of an Agency Detective, as you explore a rural trailer park in Loveland, Ohio, and uncover the secrets of a frog-worshipping cult.
Every decision has a consequence. It's up to you how this story will end.

Loveland is inspired by cult classics such as Deus Ex & the X-Files. By blending immersive simulations with the psychological thrills of beings beyond our understanding, Loveland delivers an engrossing experience that will have you playing through the story multiple times.


Psychological Horror

Dive deep into the depravity of a religious mind, corrupted, as you uncover the horrific fate of the many members of the Loveland Cove Cult.

Non-Linear Gameplay

You are open to investigate the Loveland Cove Trailer Park in whatever way you see fit. Whether you do the bare minimum, or leave no stone unturned, the choice is up to you.

Multiple Endings

Do not expect your actions to go without consequence. There are multiple outcomes to how this story can go.

Immersive Aesthetic

Engulf yourself in the sights and sounds of a warm summer night in rural Ohio as you traverse through the eerily quite trailer park known as Loveland Cove.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Blood and Gore
Mature Sexual Themes
Strong Language
Alcohol Reference

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/7/10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics Card
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Sound Card
  Tối thiểu:
  • HĐH: MacOS 10.14: Mojave
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics Card
  • Lưu trữ: 650 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Sound Card
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics Card
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Sound Card

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.