Đây là nội dung bổ sung cho BioMech, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
20 Thg11, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho BioMech, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua BioMech Soundtrack

 

Về nội dung này

The official game soundtrack includes the full soundtrack - 13 tracks of high quality chiptune goodness and is, of course, free for everyone who bought the game.


Danh sách nhạc

1
Siberian Forest Infiltration
3:33
2
Battle Operations Security System
2:56
3
Warehouse Rho
4:01
4
Into the Mountain Depths
4:08
5
Calibration and Training Center
4:06
6
Robot Production Facility
4:11
7
Room 102
3:44
8
Research and Development
3:39
9
Cavern Depths of Rotten Flesh
4:28
10
Sigma Laboratory
3:12
11
Combat Operations Research Project Security Entity
2:33
12
Escape Sequence
2:46
13
BioMech End Theme
0:49


Thực hiện bởi

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.