Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Create nonsensical radio shows with your friends online!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg02, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Distant Transmission Demo

Create 4 radio shows for free!

Mua Distant Transmission

 

Về trò chơi này

Create nonsensical radio shows with your friends online! Broadcast the signals of your friendship into the void!

Only one player needs to own the game! Other player may join on their internet browser. All players must have a stable internet connection.

                                                   

Write each section of the script by building on what the previous player wrote.

                                                   

Because your transmission is traveling so very far, it will be subject to interference. Random words in your script will be swapped out by other players based on their part-of-speech, like adjectives, verbs, and nouns.

                                                   

When the script is complete, you'll record it. You may use your own vocal cords or a synthesized voice.

                                                   

Broadcast your show into outer space and listen to the results!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or later
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...