In "Caste - The Secret Of Devon" you play an aspirant of the Water Caste, who was sent to live in Devon, a town of the Earth Caste, for at least one year. There you have to proove that you are willing to join the Water Caste.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Society is divided into Castes. The most popular Castes are Earth, Fire, Water and Wind. All of them are being led by another god and their members live a life by their own philosophy.

In "Caste - The Secret Of Devon" you play an aspirant of the Water Caste, who was sent to live in Devon, a town of the Earth Caste, for at least one year. There you have to proove that you are willing to join the Water Caste.

Features

 • Over 40 quests
 • Design and style your character
 • Buy a house and place furniture in it
 • Take a break from your quests and take care of your house and farm
 • Learn cooking recipes
 • Day, night and weather changes

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.