The interface IS the game. Using your keyboard in a command prompt-style, you will engage in combat with enemy spaceships, raid planets, collect warp cores and much more.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
4 Thg08, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Starship Intruder

 

Về trò chơi này

Control your starship by using the command line interface. You will use commands to utilize the weapons, move from sector to sector, raid planets, enter warp and much more.

As an example, you can order your starship to move to sector 3 by the following command:


However, the wording is not very critical. You could also have input "go to sector 3" or "fly to sector 3" to yield the same result. Likewise, "fire photon torpedo" can also be obtained by "fire photon", "fire torpedo", "launch photon torpedo" etc.
The command line interface was inspired by classic PC games, such as Space Quest and Leisure Suit Larry.

Starship Intruder was created with crude, almost black and white, graphics. This was done to emulate the look of early PC games. The sound and mucis was done with an analog synthesizer, a digital synthesizer and a drum machine. Everything is synthetic, except for the voice - which has been run through a vocoder.

Command examples:

- "go to warp"
- "move to sector x"
- "fire photon torpedo"
- "stop music"
- "fire decoy"
- "exit game"
- "beam down landing party"
- "beam up landing party"

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: -
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: -
  • Ghi chú thêm: -

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...