Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Driver4VR is a software program that provides body tracking, head/hand tracking and controller emulation, utilities, and alternative VR configurations.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (14) - 50% trên 14 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (713) - 61% trên 713 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
5 Thg04, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Phần mềm truy cập sớm

Hãy đóng góp vào quá trình phát triển của phần mềm này khi nó đang hoàn thiện.

Lưu ý: Phần mềm truy cập sớm này chưa hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn không thích phần mềm này ở trạng thái hiện tại của nó, điều bạn nên làm là đợi xem nó có phát triển hơn nữa trong tương lai hay không. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We’ve decided to release the app for Early Access because it will include two new features for tracking: camera markers prefabs and PSVR tracking. So we need to collect as much feedback as possible from the players, in order to improve it.”

Phần mềm này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Early access will last about 6 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to provide robust and high-quality alternatives for tracking such as using camera marker prefabs and PSVR tracking. The setup process also will be simplified for those configurations.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“At the moment tracking with camera markers is possible but the user must make their own markers. We expect this method will be much more popular once everyone can get cheap markers online. For PSVR tracking, this feature is not released yet and tested internally.”

Liệu giá phần mềm này có thay đổi trong hoặc sau khoảng thời gian truy cập sớm không?

“We don't expect the price to increase after beta access is over.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We have Discord group involving 5k+ users. They have already been giving great support by filling surveys or helping with tests. We plan to use also Steam forum as we already do for another product, WalkinVR.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Driver4VR

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho phầm mềm này trên bảng thảo luận

Về phần mềm này

Body tracking, head and hand tracking, controller emulation, and utilities.

When using the Driver4VR for the first time, it MUST be started from the "Launch" button, to ensure any additional services and drivers it requires get installed.


If you have issues with installation please reach out to the support website https://support.driver4vr.com.

Driver4VR is also the main source of funding for WalkinVR, the first software that allows people with disabilities to play Virtual Reality games.

Driver4VR allows adding body tracking for your existing VR setups like Oculus, HTC Vive, or Valve Index.
For 3DoF Headsets like phone-vr, PSVR or VRTek, Driver4VR can add position tracking and controller emulation.
It also uses alternative devices (previous generation consoles, mice, keyboard) to emulate virtual reality controllers and input.

Body tracking

Driver4VR can emulate body tracking with Kinect, PS Controllers with PS Eye cameras via PSMoveService, Nolo VR.
There is also an experimental way of tracking with a single PS Eye camera and Camera Markers.

Calibration of these body trackers with your existing VR setup is very quick and easy.

(tVR) - Virtual Reality on Monitor or TV

Driver4VR allows the play of some of the Virtual Reality games on TV and this is called (tVR). This is an alternative way to consume VR content for people who for some reason can't consume VR in a classic way that is with headset and controllers.

Head and hand tracking, emulation of the controller

Driver4VR can also add positional tracking (6DoF) in case you have a headset that just supports the rotation like phone-based VR, VR Tek, Pimax, etc. It uses Kinect to emulate positional tracking.

Please note that we are using alternative tracking methods to approximate a true 6DOF experience. You may want to look into Oculus Quest or similar devices at a cheap price for the head and hands tracking, and use Driver4VR for only the body tracking - feet and waist.

Controllers can be emulated with devices like PS Move, Joy-Con, Wii Remote, VR Gamepad, Mouse, Xbox Controller, Keyboard. Combined with positional tracking makes a complete virtual reality setup with hand tracking and input.

Without Kinect you can use those devices alone to emulate position a'la Oculus Go which is called Virtual Tracking.

Utilities

Driver4VR is also set of utilities like Virtual Move, Input Emulation, fix floor position, emulation of broken Index thumbstick with touchpad, and others.

Requirements

Bluetooth devices (Bluetooth connection required)
- Nintendo Switch JoyCon
- Nintendo Wii Remote
- PS3 Move
- VR Gamepad

Kinect
- Kinect 360 - Kinect 360 adapter and standard USB 2.0
- Kinect 2.0 - Kinect 2.0 adapter and USB 3.0

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 290 equivalent
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 290 equivalent
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...