Cửa hàng điểm Tin tức Labs
You are Karen - Argue your way through ridiculous scenarios, and get everything you rightfully deserve in this short comedic game about entitlement.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (169) - 94% trên 169 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg08, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Vagabond Dog trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Karen

Mua Vagabond Dog Collection BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Always Sometimes Monsters, Sometimes Always Monsters, DOG GONE GOLFING, Karen, Stonks, Burger Patrol

-15%
$37.34

Mua The Stale Meme Collection BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Karen, Stonks

-15%
$5.08
 

Về trò chơi này

Become the Ultimate Karen

Argue your way through 6 Unique Stages and unlock your true potential as you demand refunds, battle managers, and crush the underpaid souls of the customer service industry.

Discover Your Origins

Learn why Karen is the way she is by uncovering her mysterious past, unravelling her harshest critics, finding what makes her happy, and exploring the fierce spirit that dwells within her.

Argue to Win

Become a master of manipulation, and drive down any clerk's resolve by attacking their Confidence, destroying their Patience or focusing their Guilt to get your way!

Witness Insane Freakouts

If you can't whittle down the cashier's resolve before your Freakout Meter reaches its limit, you'll lose your cool, go on a meme-worthy rampage, and become a laughingstock!

Quick Laughs

The game is brief, and gets to the comedy right away. Expect a few good chuckles, a bit of challenge, and some short simple fun unlocking its 12 Achievements over ~30 mins of story.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Pentium
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 720p DirectX 9
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Vagabond Dog

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...