Dad by the Sword is a First Person Swordfighting game with a heavy focus on tactical dismemberment, player creativity, giant spraying fountains of purple blood, and dad jokes. Play as YOUR DAD in his quest to fight evil hot dogs, Wizzards, things hatched from eggs, and other vile Anti-Dads.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi nàyDad By The Sword is a game about YOUR DAD running around in jorts and slaying Anti-Dads with a claymore. Experience a unique First Person Swordplay experience that rewards player creativity, featuring dynamic slicing and tactical limb severing. Outsmart your enemies, use dad accessories and enchanted dad shoes to gain an advantage, destroy weak points in their armor, and then slice them apart.

Dad Features:


 • Randomly generated dungeons for new battles every time you play
 • Pray at Dad Altars to gain character modifying dad perks (AKA "DERKS")
 • Find Dad Accessories that give you wondrous new abilities, such as the powerful Airhorn, a magically growing Bowling Ball, or a superpowered Lawnmower
 • Character creation is a groundbreaking 100% infallible IRL paternity test
 • Unlock new dad types with their own abilities and styles of jean shorts AKA jorts
 • "It's Dark Messiah meets Skyward Sword meets your dad meets Spelunky" --- Quote from some prestigious video game guy
 • Lots of dad puns

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 (SP1+) and Windows 10
  • Bộ xử lý: 2 GHZ, CPUX64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics APIDX10, DX11, and DX12-capable GPUs
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.