Pelagos: Rise of Greece is an upcoming city builder game with RTS elements. Our goal is to recreate the retro gaming experience for modern gamers.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2021-2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2021-2022

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

This game is currently under development.

Goal
Pelagos: Rise of Greece is an upcoming city builder game with RTS elements.
Our goal is to recreate the retro gaming experience for modern gamers.

Place
Greece, 800 B.C.E.

Story introduction
Your friend, the king, gives you a small fleet to go and found a new colony across the sea. Tragically, a storm hits and the dark sea swallows most of your advisors, crew and supplies. The survivors are counting on you to persist and ensure the success of your shared mission. As rumors of Persian invasion reach your young settlement, you and your men work tirelessly to prevail in this hostile, foreign land.

Features
- day and night cycle
- modular and walkable fortifications
- procedural campaign based on a map of Ancient Greece
- complex economy
- naval and ground combat system
- modern graphics

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.7 GHz, multi-core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 750 / Radeon R9 270
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: 4.0 GHz, multi-core
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 1070 GTX / Radeon RX Vega 56 or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.