Ride your music. Audiosurf is a music-adapting puzzle racer where you use your own music to create your own experience. The shape, the speed, and the mood of each ride is determined by the song you choose.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (37) - 94% trên 37 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (7,714) - 95% trên 7,714 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg02, 2008
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua AudioSurf

 

Về trò chơi này

Ride your music.
Audiosurf is a music-adapting puzzle racer where you use your own music to create your own experience. The shape, the speed, and the mood of each ride is determined by the song you choose. You earn points for clustering together blocks of the same color on the highway, and compete with others on the internet for the high score on your favorite songs.
Audiosurf on Steam includes The Orange Box soundtrack, integrated with the game to enable "Still Alive" surfing and more. In addition, Audiosurf is one of the first titles to leverage Steamworks, offering full support for the Steam Achievements that appear on Steam Community profile pages.
 • Play with any music from your own collection--the game supports MP3s, iTunes M4As, WMAs, CDs and OGGs
 • Valve's The Orange Box Original Soundtrack is included.
 • Online scoreboards for each song you play.
 • Choose your strategy from 14 available characters.
 • Track your progress as Steam Achievements.

  Yêu cầu hệ thống

   Minimum:
   • OS: Microsoft® Windows® XP/Vista
   • Processor: 1.6 GHz Intel® Pentium® 4
   • Memory: 512 MB RAM
   • Graphics: 32 MB NVIDIA GeForce® 2 (support for Pixel Shader 3.0 recommended)
   • DirectX Version: DirectX® 9.0 or higher
   • Sound: DirectX® 9.0c-compatible sound card

  Đánh giá của khách hàng

  Loại đánh giá


  Phương thức mua


  Ngôn ngữ


  Khoảng ngày
  Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

  Hiện biểu đồ  Thời gian chơi
  Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:  Không có tối thiểu đến Không có tối đa
  Hiển thị:
  Hiện biểu đồ
   
  Ẩn đồ thị
   
  Bộ lọc
  Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
  Thời gian chơi:
  Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
  Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
  Đang tải nhận xét...