Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Một trò chơi chế tạo địa hình thế giới mở sinh tồn trong không gian. Biến đổi hệ sinh thái của một hành tinh thù địch để con người có thể sống được. Sống sót, thu thập, xây dựng căn cứ của bạn, sau đó tạo ra oxy, nhiệt và áp suất để tạo ra một sinh quyển hoàn toàn mới.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (979) - 97% trên 979 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (18,462) - 96% trên 18,462 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg03, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Since the free alpha release, we found that the best way to make The Planet Crafter really good was with the support of all the community feedbacks. We want to take the time to really give it our best shot and create an amazing experience for the players. As we are a small team of two, we think the Early Access is the best way for us to make the right game.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Our plan is to make the Early Access last between one and two years, depending on the players feedbacks and the content we chose to add in the game.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to add in the final version :
 • More terraformation stages (mostly small life forms)
 • More story elements
 • More environmental treaths
 • A bigger world to explore with lot's of secrets and mysteries
 • At least one vehicule

It will NOT contains :
 • Monsters or aliens creatures, figthing or any kind of violence

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“It's a single player experience of survival and crafting a desolated planet into a green lush world. Exploration, crafting, unlocking technologies and base building are already present in the game and all the core systems are there. The planet will slowly evolve from a red desolated wasteland to a beautiful land with water and trees as you unlock and craft all the tech required to do so.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We want the price to represent what's already in the game. As the game grows, the price will rise to correspond to the experience given to the player. So the price will change either over the course of Early Access, or at full launch.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Our community has been heavily involved over the course of the development. We are monitoring Steam forums and our discord to get as much player feedback as possible. We even developed an in game feedback form to get the most direct and efficient player feedbacks. This is really important for us, as we want to make the game the players wants.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống The Planet Crafter Demo

Mua The Planet Crafter

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

-20%
$19.99
$15.99

Mua Survival Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Medieval Dynasty, The Planet Crafter

-10%
-35%
$54.98
$35.49
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này
You are sent on an hostile planet with one mission: Make it habitable for Humans. You'll have to survive, collect resources, build your base and machines in order to heat the planet, create an atmosphere with enough oxygen and eventually geo-engineer an entire planet!


Gather minerals and resources to survive. Craft all the tools you'll need in order to fulfill your mission. Explore old crashed ships and ruins and discover a planet full of mystery.
You'll need a base and all sorts of machines to make yourself at home, and be able to bring life on this planet!
 • Character Thirst, Oxygen, Temperature, Health Mechanics
 • Base Building
 • Crafting
 • Mining ores
 • Build machines to create atmospheric pressure
 • Build machines to heat the planet
 • Create a biosphere with oxygen
 • Create life on a planet !

https://store.steampowered.com/app/2167550/Creeping_Deck_Pharaohs_Curse/?beta=1

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 - 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo 2.4GHz or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB VRAM
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or more - 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel HD Graphics 5000 or better, OpenGL Support required
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 4GB VRAM
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

166 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...