Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Little robots have stories. Follow a little robot as it explores the city, makes friends, and has fun... and pizza. Little robots like pizza.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

ĐỀ CỬ TRÒ CHƠI NÀY CHO
GIẢI THƯỞNG STEAM
RA MẮT THÁNG MƯỜI HAI NÀY.   TÌM HIỂU THÊM.
Đề cử trò này cho một giải thưởng
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2023

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Little Robot Stories is a series of short stories about a little robot doing everyday things in a large city. The little robot goes on adventures like trying to find Doggo-bot, taking pictures around the city, going camping, etc. The game is a slow paced, casual game. Just sit back, point, and click to follow the little robot on a relaxing adventure.

FAQ


What kind of game is it? Little Robot Stories is a casual point-and-click style game. You point the mouse and click to have the little robot move or interact with stuff.

How much play time is the game? The game is divided into several short standalone episodes. Most players average around 10 to 20 minutes per episode. Total play time is around one hour.

Do you need to play the episodes in order? No, you can play which ever episode you want in any order. The little robot's apartment might change after some episodes.

What is the little robot's name? The little robot's name is ROE.

Does ROE likes pizza? Yes, ROE really likes pizza. The ROE chose it's apartment because of it's proximity to the local pizzeria.

What is a Doggo-bot? Doggo-bot is ROE's robot dog. You can help ROE find Doggo-bot in the Little Robot Stories demo! AVAILABLE NOW!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Bộ xử lý: 1.8 GHz
    • Bộ nhớ: 2 GB RAM
    • Đồ họa: Dedicated GPU
    • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.