Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới

Đây là nội dung bổ sung cho Down the Rabbit Hole, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
9 Thg04, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Down the Rabbit Hole, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Down The Rabbit Hole - Original Soundtrack

Mua Down the Rabbit Hole + Soundtrack BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Down the Rabbit Hole, Down The Rabbit Hole - Original Soundtrack

-5%
$21.83
 

Về nội dung này

This orchestral score captures all the color and variety you'd expect to encounter in a trip through Wonderland. From the playful tunes of the Clock Rooms, to the stern march of the Keep of Hearts, this soundtrack offers an auditory adventure down the rabbit hole.

Original Score by Michael Gordan Shapiro
Produced by Alex May (MoonMode)


Danh sách nhạc

1
Prelude
0:34
2
The House and the Descent
1:17
3
The Clock Room
1:09
4
The Estate
1:06
5
The Caterpillar
0:54
6
The Mirror Realm
1:15
7
Forest of the Cheshire Cat
1:03
8
The Four Castles
1:18
9
The Keep of Hearts
1:12
10
The Throne Room
1:06
11
The Queen's Birthday
1:00


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.