Informant Red is assigned to a ten year old settlement on a river that is fearful in light of a massacre that left over half the village dead on a forest expedition. As she spends more time getting to know the locals, she discovers clues that suggest this incident was no accident.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg08, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi The Informant Chronicles- Chronicle 1: Riverside Danger Part 1

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Welcome to the Informant Chronicles! A series of micro RPG games that surround the adventures of mysterious nameless informants as they use special abilities and powers to make the best of their assignments and gather the truths that surround strange circumstances plaguing citizens in all sorts of mysterious worlds. Is this notorious organization behind something bigger?

In Chronicle 1: Riverside Danger Part 1, Informant Red is assigned to a ten year old settlement on a river that is fearful in light of a massacre that left over half the village dead on a forest expedition. As she spends more time getting to know the locals, she discovers clues that suggest this incident was no accident. Can you help her uncover the truth?

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 10
    • DirectX: Phiên bản 11

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...