Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Đây là nội dung bổ sung cho Rise of Industry, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
4 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Kasedo Games trên Steam

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Rise of Industry, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Rise of Industry: Soundtrack

 

Về nội dung này

All twenty-one original music tracks (plus one exclusive track that didn't make it into the game) from the hit business tycoon game, Rise of Industry. Fire up the soundtrack and let your entrepreneurial juices flow.


Danh sách nhạc

1
Rise of Industry - Main Theme
4:01
2
The First Loan
6:29
3
Gathering Resources
7:27
4
Green Graph
7:36
5
Headquarters
7:29
6
Zeppelins in The Sky
8:14
7
Profit, Profit, Profit!
6:30
8
Logistics
8:05
9
Clockwork Production
8:11
10
Assembly Line
9:55
11
Tight Focus
9:19
12
Plan and Progress
6:39
13
Research & Development
7:04
14
Rising Up
7:49
15
Money Flow
6:51
16
Open For Business
7:24
17
A New Day to Thrive
8:20
18
Industrial Victory
4:43
19
Rise of Halloween
3:55
20
Glory Days
8:43
21
Industrial Christmas
5:22
22
Thumping Machinery
7:43


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 357 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Kasedo Games

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.