Đây là nội dung bổ sung cho The End of an Actress, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg03, 2020
Nhà phát triển:
Chưa có nhãn nào được nhập
+ Tự thêm nhãn của bạn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho The End of an Actress, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua The End of an Actress Soundtrack

 

Về nội dung này

Sountrack of ebi-hime's The End of an Actress.


Danh sách nhạc

1
Please Don't Say Goodbye
5:53
2
Long Live the Queen
4:49
3
Sunlit Parade
4:40
4
A Brewing Storm
5:55
5
Relentless March
5:37
6
Tumult
5:44
7
The End of an Actress (Instrumental)
6:29
8
The End of an Actress (Vocal)
6:29


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.