Đây là nội dung bổ sung cho Dota 2, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Rất tích cực (51) - 96% trên 51 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg02, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Dota 2, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua The Dota 2 Official Soundtrack

 

Về nội dung này

The official soundtrack to the multi-player online battle game, Dota 2.


Danh sách nhạc

1
DOTA2
1:55
2
Spoils of War
3:38
3
Arcana
3:08
4
Call To Arms
4:38
5
Monkey King
0:41
6
Shifting Snows
3:40
7
Reborn
3:28
8
Wailing Mountains
2:51
9
Startup 2014
2:08
10
Countdown 2014
2:39
11
Battle 2014
0:45
12
Main 2015
1:59
13
Countdown 2015
2:09
14
Battle 2015
1:15
15
Main 2016
1:03
16
Startup 2016
2:04
17
Laning 2016
1:51
18
First Blood
1:20


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 95 MB chỗ trống khả dụng
    • Lưu trữ (âm thanh chất lượng cao): Cần 233 MB trống

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...