Traverse your battle hardend truck on an intense mission off-world, to conquer the invading forces behest on stealing your valuable resources.
Đánh giá chung:
Trái chiều (13) - 61% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg05, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Chơi MoonRun

Miễn phí
 

Về trò chơi này

MoonRun is a retro action-shooter set on the surface of a desolate moon in outer space. Traverse your battle hardend truck on an intense mission off-world, to conquer the invading forces behest on stealing your valuable resources.

Get locked and stocked with an assortment of weapons, helping you blow the enemy scum right out of the sky. Get rewarded handsomely for doing so and really put your skills to the test in taking down the vile mastermind behind this senseless droid invasion.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows XP / Vista / 7 / 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280x720 minimum resolution, OpenGL 2.0 Support, and recommended dedicated graphics card with 128 MB of RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6 or above
  • Bộ xử lý: Intel 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280x720 minimum resolution, OpenGL 2.0 Support, and recommended dedicated graphics card with 128 MB of RAM
  • Lưu trữ: 180 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 LTS, fully updated
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280x720 minimum resolution, OpenGL 2.0 Support
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...