It is a 2D Sci-Fi Action Shoot 'em up that can use command deadly techniques like fighting games. In this title, you can destroy enemies by using 10 distinctive special moves, "Methods", in addition to normal shooting attacks.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg03, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Because we didn't make much progress with our development by scheduled release date.
So we decided to publish as early access that to collect feedback.

In particular, to improve the quality of localization and translation,
We would like to incorporate it into the game as much as possible through the community hub.

This is a Doujin game of "True independent development" which is published by the developer.
Your feedback will reach the developer immediately.
Why don't you join us to 'channeling' ∀kashicverse?

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“For about one or two months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

 • Add story conversation
 • Improve language issues
 • Add Stage3, 4, and 5.
 • Enhance the quality of detail

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

 • The basic game systems are fully complete.
  The player character can use all action.
  Scenes such as titles and options are fully completed.
 • Stages 1 and 2 are completed.

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We will increase the price as we add new features.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

 • Steam community
 • Twitter @endless_shirafu
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ∀kashicverse-Malicious Wake-

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

"Bullet Hell", "Enemies Hell", "Beginner Killer", "High speed bullets" ...
The super-powered player character is not afraid of such all kinds Extreme attacks.
Prevent with "Shield", protect with "Antibody Area", and kill enemies with 10 "Methods".

Description

This is a 2D Sci-Fi Action Shoot 'em up that can use command deadly techniques like fighting games.
In this title, you can destroy enemies by using 10 distinctive special moves, "Methods", in addition to normal shooting attacks.

All appearing enemies are very strong.
Apparently, it seems to be extremely difficult compared to general shmups.
However, you can easily overrun them by mastering the "Methods" of the player character.

Introduction of Methods


Annihilator Chaser
Eliminate the enemy in front of player character with many homing beam.
They have wide attack ranges, but the power is light.


Dread Scissors
A close range attack that uses a blade to cut in front of the player character.
they have a narrow range, but have high-power and cost performance.


Eliminator
The player character turns into a giant robot.
It will be able to destroy enemies with overwhelming power.
The number of uses is limited.

Story

∀kashicverse
In the past, the world was in an unprecedented crisis due to total war.
The existence called "Orchid" which appeared suddenly, destroyed the nation and government and total war was prevented.
And under the control of "Orchid", people lived happily.

-Malicious Wake-
"Malicious Wake", an infectious and powerful enemy, was released from the ruins of the old generation in an accident.
While everyone is confused by a sudden global crisis, "Orchid" plans an operation to stop Malicious Wake.
However, one of the "Orchid", "Ageha" notices something...

Characters


Ageha
Player character. One of "Orchid".
A versatile all-rounder with shooting, hand-to-hand and obstructive combat.
But she prefers a short decisive battle strategy and medium-range to close-range.
The story begins where she rose in rebellion against "Orchid".


Hymeno
The boss of stage 1. One of "Orchid".
A high power artillery type.
She asked Ageha the meaning of rebellion, but...

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: Core i3 530
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 2.0 compatible
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...