Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Under guard 24/7 by his enemies, ex-Nisson Motors CEO Loscar Gon tries to escape a country, using various tools. Once a titan of the car industry and a CEO of the cartel of Ruso, Nisson, and Bishibishi corporations Loscar Gon is under a country’s heavy 24/7 monitoring.
Đánh giá
Đánh giá chung:
Trái chiều (46) - 63% trên 46 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (63% trên 46) Trước nay
Ngày phát hành:
22 Thg01, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Ghone is gone

 

Về trò chơi này

Story : Once a titan of the car industry and a CEO of the cartel of Ruso, Nisson, and Bishibishi corporations Loscar Gon is under a country’s heavy 24/7 monitoring. Your role as Gon is to try to slip through the narrowest gaps to escape the country, using bribes and sometimes hiding in a musical instrument case. Head for the Sankai International Airport to catch a charter flight bound for your mother country Nonleva.
Explanation: This is a stealth game. Using bribes and musical instrument case for battles with police officers, prosecutors, and disgruntled former Nisson employees, do your best to head for the airport. At first, you have $2.6 billion, which corresponds to HPs and MPs. Throw money at your enemies to weaken them and hide in a musical instrument case to make you invisible. The game is over when you use up all your money before reaching the airport. Then, you will be again detained in a jail for the rest of your life. If you recapture the bail you paid, your points will be multiplied by 150 million times, although this is not mandatory.

The expected clear time is about 40 minutes.

All locations, names, organizations, and occupations represented in this work are fictional.
Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: windows7 after
  • Bộ xử lý: core2 1.7GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GTX430
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OS X 10
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...