Your name is Adrian Clarke and you've been given the opportunity to live the rest of your life on a distant planet under the watchful eyes of benevolent robots. Help shape society on T-3R4, build relationships with the other settlers, and keep Earth updated through your blog!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg02, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Ace In Space

 

Về trò chơi này

Ace in Space

An asexual dating sim / visual novel!

“Your name is Adrian Clarke and you've been given the opportunity to live the rest of your life on a distant planet under the watchful eyes of benevolent robots. Help shape society on T-3R4, build relationships with the other settlers, and keep Earth updated through your blog!”

Highlights:

 • Robots that you can smooch! (or a human, we won't judge.)
 • 5 different relationships to pursue! (Don't want to date anyone? That's an option too!)
 • Asexual & non-binary main character!
 • Created by an LGBT duo!
 • Supporting us and this game will help fund our passion project, a full-length adventure game!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.8GHz Dual-Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.9
  • Bộ xử lý: 1.8GHz Dual-Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...