The trippy and wondrous exploration-walking simulator. Arty, surreal, different. Grant your brain some sweetmeat.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (10) - 70% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg02, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Ramiwo

 

Về trò chơi này

Welcome to Ramiwo,
get ready to d iscover a vast variety of wonderfull worlds.
Can you find them all?

A part of Ramiwo is to find out how to play.
If you dont like surprises and mystery, scroll down.

Controlls:
Map - Space
Move - WASD
Look - Mouse
Exit - ESC

You can change the render resolution in the developer Console.
Press ` and type
r_width 800
r_height 600
or any other resolution.


!!!!SPOILER AHEAD!!!!


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
2
.
1

!!!SPOILER AHEAD!!!


Ramiwo is a 1st Person exploration game.
You navigate between 96 worlds.
Each world has 4 gates that lead to the next world.
The worlds are mapped on a cube.
Discovered worlds show a picture of the world you have discovered.
Undiscovered worlds are hidden.
To navigate you have to find your location on the cube
and leave through one of the 4 gates which are marked in the world.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: windows 7
  • Lưu trữ: 660 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: windows 10
  • Lưu trữ: 660 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...