ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam
NO Ads, NOIAP, VS 245 AI, Shootout & Heads-Up, Customize game structures, Customize nice hands, analyses your traits, 3,000,000 chips and 30,000 diamonds. Android, windows, Mac version released.
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (18) - 66% จาก 18 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
18 ก.ค. 2020
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Solo King - Single Player : Texas Hold'em Poker

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Our target poker players:
1: For entertainment users, you can use customized cards and choose a specific hand to win and win chips for fun.
Learn poker skills in self-entertainment. Avoid wasting time waiting endlessly for good cards. Games, after all, the most important thing is to get good cards and win money as you please.
2: Technical users can customize the practice scenes and customize the cards to practice the strategy of dealing with the cards and grasp the cards.
After all, if Texas wants to win money, the core is to practice the ability to use the few good cards.
To wait endlessly for good cards is a waste of training time. Now you can train at any time, greatly reducing the time cost of training, and quickly practice and master the strategy of grasping good cards.

As long as you want to learn how to play Texas Hold'em, then this game is best for you.

It focuses on training and improving your Texas Hold'em skills and experience, giving you the opportunity to become the best poker player.

Tip: the entrance button of nice hands store is in the lower left corner of the screen of game table interface, and click AA icon button to enter.

Game features:
1: Pure stand-alone game, no in-app purchases, no ads, no krypton gold, play against 245 AI, Shootout and Heads-up, free 3 million chips and 30,000 diamonds.
2 game rules: One person, one table to win the tournament (Shootout) total: 210 AI, heads-up (Heads-Up) total: 35 AI.

2: Customizable card game (5-9 person tables for tournaments, 2-person tables for heads-up matches), 20 kinds of good cards for selection, can be entertained, and Texas card skills can be specially trained.

3: Good card system: Provides 20 kinds of common good cards. Players can see the probability of good cards appearing in real life, and the probability of winning the good cards in real life at the current table, effectively helping players remember these Probability of good cards, grasp the strategy of using good cards.
Avoid the time wasted by users endlessly waiting for the good cards to come.

4: Provides an indicator of the expectation that players can win when the player's largest hand continues to the next round at different stages of the deal. This is actually a prediction function of PokerSnowie. It is now provided to you for free to help you strengthen training and perceive the trend of the hand. This indicator is not a fixed hand strength indicator provided in most Texas Hold'em poker on the market.

5: Difficult AI, the most logical AI opponent: The game AI poker engine simulates the decision-making methods of real players, making you feel like a real player. AI is really hard to beat and not easy to defeat.
This game has 6 player tables, each table has 7 blind levels, and each blind level has 7 levels.
The 7 blind levels determine the range probability difference between AI's use of deep chips and short chip strategies, and determine the overall tightness and fierceness of the table.
A total of 245 AIs are arranged in 7 gates, each AI has a different personality factor (a total of 9 types), a mood factor (a total of 7 types) and a decision factor (7 types of strategies), these factors also determine the AI's goal of the game process Different decision-making strategy probabilities are used for strong hand cards at different stages of the licensing process.
There are specific AIs in different tables and different gates.
Choose the table, choose the blind level, choose the gate, choose the hand, you can enjoy the practice as you want.

Novice, veteran, expert, and master 4 types of AI tier cards. The new method position is also 4th rank, the blinds level is increased and the AI ​​rank is upgraded.

6: During the game, AI interaction is interesting:
Each AI will produce different expressions and languages ​​according to the card strength at different stages and the combination of its own factor characteristics, which increases the interactive effect in the game.
Players can evaluate the AI's hand ability based on the expressions and language of the AIs, and help them make decisions. This can effectively increase their winning rate.
Because expressions and language do not appear randomly, they differ according to the trend of the game.

These AIs are difficult enough to cover the playing strategies of most real people.
Look at the user reviews, try the experience yourself, look at the real player achievement data on the leaderboards, you can feel the smartness of the AI, and you can feel the game's durability for tens of thousands of games. .

The game volume and sound effects can be adjusted, and the game speed can be controlled.

7: We ensure the fairness of the game: We guarantee 100% fair competition in the game, completely random cards, ensure that the AI ​​does not show up, does not collude to cheat, and does not give AI any unfair advantage.

8: Achievement system: Intuitively display various card tables, various blind levels, various levels of clearance and trophies. A detailed display of the player's achievements.

9: Detailed statistics on the various card game operations of players, help users analyze their own card style, winning rate and other information, understand their own card types, and benefit you a lot. .

10: Great value non-interference paid game: one time payment, free forever.

11: Automatic login, automatically generate account. You can play both online and offline on the mobile phone, and online on the computer.
The cloud persistently stores various game data to ensure that the data on each end is consistent and never lost.
The game accounts of the client version (including free version and paid version) of mobile phones and computers can be freely switched accounts on various clients to ensure consistent data on each end.
Network traffic consumption is very low: less than 10kb per hour.
Users can purchase an account on Steam, then download a mobile terminal, and add an invitation code to each other to add at least 2,000 diamonds.
The account in the steam game can be played on the phone after logging in on the phone. The same game account on the mobile phone can also be played on the computer side.
After automatic login, players can set their own password.

12: Invite 1 friend through social networks to receive diamonds. The higher the VIP level of the invited friend, the higher the diamond reward: ((VIP level+1)*500) diamonds.
Invite 10 friends to get 10 rewards. If your friend accepts the invitation and successfully logs in to the game, you can get diamond rewards. Invited friends can also receive equivalent diamond rewards after logging in to the game.

13: Online global rankings, compete with world players to see who is the real best poker player.

14: There are 16 localized languages ​​in the game for users to switch and choose freely. The sound is realistic, the screen is smooth, and the simple and friendly UI design is convenient for players of all levels to play.


The game is only open to players of legal age. The game does not provide any monetary or other value rewards. Success in the game does not mean that you can also succeed in the real casino game.

If it is in Steam, there is no sound.
1: Adjust your computer sound controller.
2: You can download the game from D:\Steam\steamapps\common\Solo King-Single Player Texas Holdem Poker\Windows_Release
Move another folder, and then click TexasHoldEmSingle.exe to have sound.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows XP
  • หน่วยประมวลผล: 2.0 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 512 MB
  • กราฟิกส์: 1024x768 monitor resolution
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 200 MB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7
  • หน่วยประมวลผล: 2.0 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 1024 MB
  • กราฟิกส์: Reasonable
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 300 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mac OSX 10.7+
  • หน่วยประมวลผล: 2.0 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 512 MB
  • กราฟิกส์: Reasonable
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 200 MB

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 7 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟเวลาเล่น
กรองบทวิจารณ์ตามเวลาเล่นของผู้ใช้เมื่อบทวิจารณ์ถูกเขียน:ไม่มีต่ำสุด ถึง ไม่มีสูงสุด
แสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
เวลาเล่น:
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...