Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Blood will be Spilled trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
19 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Blood will be Spilled trên Steam để có thể chơi.

Mua Blood will be Spilled - Artbook

 

Về nội dung này

More than 60 pages filled with sketches, designs and illustrations from Blood will be Spilled. Pictures are accompanied with commentary explaining the thought processes and ideas behind the creation of the art of the game.

After installation, you will find the pdf file in the game's directory.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.