The quiz game about astronomy.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
14 Thg02, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Universe Quiz

 

Về trò chơi này

Universe Quiz is a quiz type game about astronomy. If you feel that you know a lot about astronomy, or you want to know more about it, you can check or boost your knowledge by playing this game. There are 5 different topics in the game: cosmos, solar system, sky observation, stars and history of astronomy.

By playing quizzes you unlock more quizzes, gallery items and in-game encyclopaedia covering all fore-mentioned topics. Meanwhile you level-up in game's leveling / ranking system.

Humanity is on the brink of new boost in space era. By reaching the highest rank in this game, you can be sure that you're ready for it!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 8 or newer (or Windows 7 with .NET 4.5 installed)
    • Bộ xử lý: any x86 / x64 CPU capable of running Windows 8 / Windows 10
    • Đồ họa: anything capable of DirectX 9 rendering
    • Card âm thanh: any
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.