In this space flight simulator you take control of the space vessel Eurisko XI in its quest through deep space. Its goal: find our new home.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2021

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

In Earth Analog you take control of the space vessel Eurisko XI in its quest through deep space. Its goal: find our new home.

In this space flight simulator you will have to keep your ship in one piece while traveling through mysterious and often dangerous worlds. Apart from steering and landing your ship and exploring distant planetary systems you will also have to keep all the ship systems operational, which involves prospecting and mining for resources, upgrading ship systems and fixing broken parts. You will also have to hunt for precious stones and artifacts to unlock new paths in your journey. And will you be able to control the mysterious Dimension Device? It's all up to you, you are completely alone out there... or are you?

For fans of: Interstellar, Gravity, Sunshine.

Features:
 • An intriguing single player adventure based on a story full of drama and plot twists.
 • Both hand-crafted and procedural fractal-based worlds.
 • An atmospheric and newtonian flight model.
 • A fully ray tracing based graphics engine bringing never before seen worlds to life.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel or AMD process, 2GHz or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia Geforce, AMD Radeon
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.