Cook dungeon is a highly Random Dungeon exploration type roguelike game that makes you crazy! There is only one mission for you! Save the princess in the dungeon!
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (15) - 33% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Mua Cook Dungeon

 

Về trò chơi này

Cook dungeon is a highly Random Dungeon exploration type roguelike game that makes you crazy!
There is only one mission for you!
Save the princess in the dungeon!

In the game, you need to play a white haired Ranger. You need to overcome many difficulties, mechanisms, and avoid or defeat monsters
Maps, treasures and monsters in the game are randomly generated! (not pseudorandom)
It's completely real random! Ha ha ha ha ha ha ha!

Of course you can not believe what I said! (evil developer)
In this Random Dungeon
You need to collect the treasures , and cook!
Any treasure, as long as you collect 2! You can cook!
Then you will get a new treasure!

Of course! If you want to finish the game, we want to wish you good luck!
Game supports leaderboards
Compete with global players!

Write at the end:
Although this is a small leisure game ~ but do not have good expectations for this game!
Enjoy the hardships! Hope you can successfully save your beloved Princess!
Although she may not like you, she may like the prince in the castle next door!
Or let her spend more time in the horrible dungeon!
I love you! Hope this game can bring you happiness!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64BIT)
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: intel Graphics
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 Sound
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64BIT)
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz+
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: NIVIDIA OR AMD
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 Compatible Sound +

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...