This is a tool to convert multi-layer pixel images into 3D models. You can build your favorite 3D models in the way of pictures without modeling skills.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
24 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 2DTo3DModelEditor

 

Về phần mềm này

This is a tool to convert multi-layer pixel images into 3D models. You can build your favorite 3D models in the way of pictures without modeling skills. It is a simple and easy-to-use tool to generate models from pixel images

Just draw a few 32 * 32 or 64 * 64 pixels to generate a pixel model

One click random generation of house model and tree model

One click random generation of bus model and car model

One key random generation of wall model and column model, etc

A quick tool for non art professional developers to make 3D models

It can export the built model to obj file and import obj into 3dsmax or Maya tools

In 3dsmax, use prooptimizer to optimize and set the joint parameters. For example, the model of 1000 faces can be transformed into the model of 200 faces. In the export, the problem of high number of faces can be perfectly solved

Note: the obj model is imported into 3dsmax. To achieve the effect of 2dtodtodtod in 3dsmax, the corresponding materials need to be written. Please refer to the relevant physical materials

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 64 bit
  • Bộ xử lý: I3
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Support DX 11
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 64 bit
  • Bộ xử lý: I3
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Support DX 11
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.