Eleven Fighters, Ten Blood Scrolls, and one throne at victory! Battle for your chance to become the new Sun God or the universe!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
1 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Blood Scrolls

 

Về trò chơi này

Blood Scrolls is an original 2D Indie fighter from Sirbrownie_Works!

 • - DBZ influenced fast paced fighting engine! Teleportation, Plasma Blasts, and Energy charge!
 • - Includes 11 unique fighters from around the universe!
 • - Thrilling arcade mode with hidden characters to unlock!
 • - Intuitive local versus mode to test your skills out on a friend!


When the balance of the universe is in jeopardy, Amen-Rah, the god of the sun has deemed it time to relinquish his throne. In order to choose his replacement, he casts out Blood Scrolls all over the earth to a few chosen warriors. Upon receiving the Scrolls written in blood, each fighter regains memories of their past lives as shamans, warlords, and sacred monks, gaining long lost abilities including plasma manipulation and even levitation. In order to choose a replacement, each warrior must meet each other and conduct a battle of wits, strengths, and integrity to find the soul worthy of the throne. Some strive for a world of peace and harmony for all, while others relish in the pain of their enemies, thriving on war and negative energy. Choose your warrior and fight for your vision as you receive your Blood Scroll!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel or AMD Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics or AMD (formerly ATI) Radeon HD Graphics (Discrete): Nvidia GeForce 9600 GT or AMD Radeon HD 2400
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 80 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...