Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Physics sandbox game that uses a graphics card as a supercomputer. Change the laws of physics, design mechanisms, create A-Life worlds and inhabit them with living beings, experiment with evolution and AI.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (52) - 90% trên 52 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg06, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“SST is a classic indie game.

I have been developing the project for many years. The first version appeared back in 2012.

The project has been rewritten several times from scratch. The code is based on fairly deep research in the field of particle physics simulation and optimization of calculations for real-time execution.

Now I am finally ready to make a small part of the game open for Early Access. I want to form an active community, which is necessary to support further development.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The game will remain in Early Access for about 2 years.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“About 90% of the most interesting ideas are yet to be implemented. The pace of the featuring will depend on the community support.

- the capabilities of the graphical user interface will be extended
- new materials and constructor functions will be constantly added, such as electricity, light, radio waves, construction of mechanisms
- a genetic laboratory will be added, allowing the creation of the custom life forms, that can be trained with neural networks and populated into the virtual worlds
- the distant goal of this project is to create a universal constructor, that would enable players to create their own simulations, using the built-in programming language”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Currently, two simulations are available:

* Planet - allows you to experiment with various substances and materials, including the ability to create your own materials

* Protobiome - a simulator of evolution. A virtual world, containing light, water, growing plants, and inhabited by evolving virtual organisms

The game is in the deep Early Access state:

- it may be unstable.
- it may also completely fail to run on your system.
- the game saves may become incompatible due to a new update being released.

Please try the free demo version before purchasing Early Access.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes, the price of the game will gradually increase, in accordance with the new game features being released.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“SST is a simulation constructor, so the development of the project is entirely based on the interaction with the community.

The features, that are most popular and interesting among the players, will be developed with a higher priority.

Join the SST community on the STEAM group
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Space Simulation Toolkit Demo

Mua Space Simulation Toolkit

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

You probably heard the theory that we live inside a computer simulation.

I wanted to create a big sandbox game in which you can create your own simulations, change the laws of physics, design mechanisms, create A-Life worlds and inhabit them with living beings, experiment with evolution and AI.

SST is a particle simulator that uses a graphics card as a supercomputer to calculate physics. The more powerful the graphics card, the greater the gameplay!

The building block of all worlds is an atom. Atoms can have links, thus producing spatial structures.

The physical properties of materials can vary over a wide range, allowing the simulation of gases, liquids, soft and solid bodies, various chemical processes and states of matter.

Perhaps even creating a virtual life!

For example, the “Protobiome” simulation is a living virtual world with light, water, earth, growing plants and dwelling creatures, guided by evolutionary genetics.

ATTENTION!

The game is in the deep Early Access state. It may be unstable. It may also completely fail to run on your system.

The game had initially been developed for NVIDIA cards. Therefore, the project works most optimally and efficiently on modern NVIDIA GPUs using CUDA. However, I'm willing to support the widest possible range of gaming systems. This is why the game also has an OpenCL port, so it can run on most AMD graphics cards as well.

It is really important that you have a recent version of the video driver installed. In case of problems running the game, first of all, please, try to update the video card driver!

I HIGHLY RECOMMEND to try the free demo version of the game before buying the Early Access version. This will let you make sure the game works well on your system!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA/AMD with OpenCL 1.2 support, 1+ GB VRAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: UPDATE GPU DRIVERS!
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GPU with CUDA support, 4+ GB VRAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: UPDATE GPU DRIVERS!

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...