Slice the robots from evil corporations and dash your way trough their offices!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
28 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dashbot Ninja

 

Về trò chơi này

Take on the robotic henchmen of an evil corporation as a lone assassin dashing trough their headquarters, slicing those who stand in your way and overcome their mechanic menace.

Features


 • Dispose your enemies in a particularly destructive manner with lighting fast dash attacks released with an effortless flick of the cursor.
 • Varied levels deep within the enemy territories filled with hazardous traps and robotic guards to dismember.
 • A scoring system with which you can choose to pursue for the best time, highest chain kill combo or the best overall efficiency.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 730
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 730
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...