Zom Nom is a humorous, 2.5D, side scrolling platformer with puzzle elements. Play as Barry, a brain munching, gob spitting, slap happy Zombie. Spit and slap your way through the streets and sewers to take on the President of the World. Claim your place as Ruler of all Human and Zombie-kind.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (113) - 95% trên 113 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg01, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Zom Nom

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Zom Nom is a humorous, 2.5D, side scrolling platformer with puzzle elements for PC.

Play as Barry, a brain munching, gob spitting, slap happy Zombie. Spit and Slap your way through the streets and sewers to take on the President of the World. Claim your place as Ruler of all Human and Zombie-kind.

Credits


Design/Sound
Jess Sealey
James Fleming

Programming
Ashley Flynn
Zack Direen

Art
Jamie Jenssen - Environment
Ned Keys - Characters
Daniel Jones - UI

Barry VO: Rik Lagarto

Additional Sounds: Kaleb Macdonald, Sam 'Yeeto' James, and Jim Henshaw

In Game Music

March of the Spoons
The Builder
Monkeys Spinning Monkeys
Fluffing a Duck
Scheming Weasel (faster version)
Mischief Maker

Kevin MacLeod
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License

Trailer Music

The Show Must Be Go by Kevin MacLeod
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License

Disclaimer


All assets used remain the property of their creators. We make no money from the creation or distribution of these works both part or in full.

This is a work of fiction and therefore any relations to persons, living or dead, is completely coincidental.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 (64 bit)
  • Bộ xử lý: Intel i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX760 or equivalent
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...