Top-down scifi ARPG set in the future around the orbits of Jupiter. You take the role of a mercenary that works contract missions to various corporations operating in the solar system.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi IOX

Miễn phí
 

Về trò chơi này

This game is in active development and only features few missions at the moment. The core game will always remain free. In the near future we will begin developing mission and content packs to extend the gameplay and item progression.

IOX is a scifi action RPG that pits player in the near future around the orbits of Jupiter where corporations fight over the remnants of old industries.

The game features randomized loot and character progression through a talent system so players can come up with their own builds and playstyles. Items can be broken down to crafting materials that in turn can be used to upgrade other items.

All missions are handmade with various themes and challenges. As a mercenary for hire you can choose which missions you do in order depending how well the rewards fit your build progression. Missions vary in length and difficulty so you can select various load-outs for your character that are fine-tuned for each mission.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Violence
Cursing

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6400 @ 2.7ghz
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: Radeon RX480
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...