This is a first person shooter game,The player is in a city full of enemies.Players are free to explore the surrounding area, Health must be guaranteed by evading or killing enemies,Players can use their own weapons or rob enemy weapons.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
27 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Crazy city

 

Về trò chơi này

This is a first person shooter game,The player is in a city full of enemies.Players are free to explore the surrounding area, Health must be guaranteed by evading or killing enemies,Players can use their own weapons or rob enemy weapons.
Control keys:
Right-click targeting
WASD movement
The left Shift running
Left mouse button attack
Space leaping
The left Ctrl squats
Mouse control direction
R Loaded Weapons
G the bomb
Middle mouse button switch weapons

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel 2.4GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0c and Shader Model 3.0,at least 512MB
  • Lưu trữ: 206 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible sound card

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...