Land of Ngoto is an atmospheric and immersive first person puzzle game. Enter a surreal african dreamworld and solve the logic puzzles blocking your way.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Land of Ngoto

 

Về trò chơi này

As a sleep researcher and talented lucid dreamer you follow a lead to Africa, to investigate the reason behind a global crises. There you enter the african dreamworld, the Land of Ngoto. A dream unlike anything you have experienced before. While you are able to manipulate parts of the dream, a different power tries to capture you in this world.

Unexpected help is coming from those, already captured in the world. By solving puzzles you can free them and with the gained power you can influence Ngoto and continue your way through the dreamland.

A big Variety of logic based puzzles have to be solved on your journey. While you are challenged with more and more difficult puzzles you also gain more influence on the dreamworld.

Immerse in a surreal world, representing the beauty und culture but also the history of the african continent in an abstract form.

------------------
Version 1.2 is now live that fixed a sound bug that muted the SFX sounds.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: Core i5 / AMD FX 2.4Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 960/ Radeon RX 460
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: Core i5 / AMD FX 2.4Ghz
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1060/ Radeon RX 580
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

16 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...