Yes, you will be "Typing Hero".
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi 散歩するキーボード使い

Miễn phí
 

Về trò chơi này

!! Attention !!
This game is only Japanese.

――――――――――――――――――――――――
This game is RPG that makes it easy to learn touch typing.

Touch typing greatly contributes to improving your creative.
If you want to learn or improve, please reach the ending of this game.


Story ――――――――

Your soul has been ruled by the creator of this game and has been sent to another world.
All you have in your hand is an incomplete keyboard.
Adventure the world, defeat enemies and get the key of your keyboard.
And rescue the "goddess" that is captured somewhere in the story.


○ Point
・ In the battle screen, the keyboard is displayed on the screen.
 You will be able to type only by looking at the screen ( = not looking at your keyboard).

・ Purchase keyboard keys with coins obtained by defeating enemies.
 You will be able to defeat stronger enemies.

・ As you have an adventure, you will be able to swim and get smaller, and so on.
 Like "Pokemon" and "The Legend of Zelda", your range of action will expand.


As the game progresses ( = the keyboard is completed), the range of sentences for the enemy increases.
By the time you see the ending, you will be able to type without looking at most keyboard.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: windows7, 8, 10
  • Bộ xử lý: SSE2(Pentium 4 Or later)
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 8.0
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...